RYANTHEME_cjvutad11
홈 > 광고홍보 > 광고홍보
광고홍보

유출드립 없는 안전 메이저 [ 타미 ] 환전100%

기림 0 3
광고홍보
업체명 타미
첫충전 15%
매충전 15%
연락처 카카오톡
%25ED%2583%2580%25EB%25AF%25B8.gif


"검증업체"  타미   [신규업체 환전보장]

주소: Tom-333.com
코드: top
--------------------------------------------------
ㄴ 네임드 사다리게임 배당 x 1.97  ★
ㄴ 가입 첫 충 10%  매충 5~10% (레벨별 상승)
ㄴ 베팅실패시 자동 낙첨 포인트 지급 1%~5% 
ㄴ 5,7,9 다폴더 추가배당 지급
ㄴ MGM 연승 이벤트 
ㄴ 마틴 루틴 제재 x  유출 드립 일절 x
---------------------------------------------------------------
- 네임드 계열
[사다리,다리다리,달팽이]
-엔트리계열
[파워사다리,스피드키노,키노사다리]
- MGM 계열
[MGM홀짝,MGM바카라]
[파워볼] 
- Bet365 계열
[가상축구][개경주]
---------------------------------------------------------------
+ 실시간게임 연승 이벤트
10연승시   10만원 
15연승시   20만원
20연승시   30만원
---------------------------------------------------------------
주소: Tom-333.com
코드: top
상담: 카카오톡 T.Q.7.7

문의 전화 받을실 때 : 쿨 실장 추천.
---------------------------------------------------------------
각종 커뮤니티 사이트의 "인증"업체라 보다 안전합니다.
찾기 힘든 정식 업체입니다.
실시간게임(네임드 사다리,바카라) 하시기 편리합니다. 많은 가입 바랍니다.

0 Comments
메뉴
고레벨 회원 랭킹
통계청
  • 오늘 방문자 4,908 명
  • 어제 방문자 5,832 명
  • 최대 방문자 6,756 명
  • 전체 방문자 316,518 명
  • 전체 게시물 5,663,184 개
  • 전체 댓글수 17,916 개
  • 전체 회원수 15,996 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand